Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Datasafe Oy, Y-tunnus 2218665-1

Yhteystiedot:

Mika Rikkilä
puh. 05 420 29451
Hallituskatu 7 E
45100 Kouvola

2. Rekisterin nimi

Suomen Datasafe Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Suomen Datasafe Oy:n sähköiseen suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään pääasiallisesti tuotetietojen, tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle sähköpostilla. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Suomen Datasafe Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • nimi
  • yhteystiedot
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asiakkuuden tiedot
  • markkinointikiellot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma liittymisilmoitus sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

8. Tarkastusoikeus

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1)

9. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä saamassaan sähköpostissa olevalla linkillä.


© 2018 | Suomen Datasafe Oy